Breitner vs Israels

Rondleiding Breitner & Israels. Vrienden en rivalen

In het Kunstmuseum Den Haag is nu de tentoonstelling ‘Breitner & Israels. Vrienden en rivalen’ te zien waar het museum inzoomt op die onderlinge verhouding tussen deze twee grootmeesters uit de late 19e eeuw.

De één geboren met de zilveren lepel in zijn mond, de ander ging op zijn veertiende al werken. Geen wonder dat George Hendrik Breitner (1857-1923) met enige jaloezie Isaac Israels (1865-1934) entree in de kunstwereld bekeek. Toch vindt Breitner eerder zijn draai dan Israels, die onder de vleugels van zijn vader uit moet zien te komen. Israels verhuist dan ook naar Amsterdam en wordt gevolgd door Breitner, wiens stijl hem dan zal inspireren om zijn eigen weg te gaan.

De wedijver blijft, want de opdrachten uit de hogere milieus komen Israels aanwaaien, terwijl Breitner het moet doen met afbeeldingen van de lagere klassen. Toch is Breitner zo overweldigend goed, dat Israels in een impasse geraakt en zeven jaar niet schildert. Ze verkeren in dezelfde vriendenkring zonder elkaars vriend te zijn en houden elkaar argwanend in het oog om te zien wat de ander doet. Helaas raken ze in 1894 totaal gebrouilleerd, een ruzie die duurt tot 1903 wanneer ze allebei al succesvol genoeg zijn om elkaar de ruimte te kunnen geven.

Hoe dan ook, een relatie die voldoende stof geeft voor een spraakmakende rondleiding die gezien de omstandigheden uitsluitend als online lezing beschikbaar is.

(Looptijd: 1 februari- 6 september 2020)