Online Drieluik De wereld van Rembrandt, Steen en Vermeer

Drieluik De wereld van Rembrandt, Steen en Vermeer

In dit drieluik reizen we via de kunst naar de 17de eeuw en verdiepen we ons in drie onderwerpen: het interieur, de portretten en de religie.
De lessen zijn inmiddels online gegeven en duren ongeveer twee uur. Ze zijn nu on demand beschikbaar en je kunt ze gewoon op je vakantieadres of achter de keukentafel gedurende een maand terugkijken wanneer jij wilt!

7 juli Les 1 Pracht en Praal
We nemen een kijkje in de interieurs van de 17de eeuwse inwoners van de Republiek. Hoe woonden zij en hoe richtten zij hun huizen in? Aan de hand van de schilderijen uit die tijd kijken we naar de afgebeelde inrichting en matchen die met de werkelijk overgeleverde kasten, tafels, stoelen, tapijten, schilderijen en spiegels. Wat is waar en wat is verzonnen?

14 juli Les 2 Eva of Maria?
De verandering van geloof brengt een verschuiving met zich mee van afbeeldingen uit het Nieuw Testament naar het Oude Testament. Daar waar het katholicisme zich uit door het lijden van Christus en martelaren te verbeelden in fonkelende kerkinterieurs, focust het protestantisme op het persoonlijk geloof en de soberheid in kerken. In beide religies is de rol van schilderijen tweeledig, zowel als decoratie als om de geloofsboodschap uit te dragen.

21 juli Les 3 Hoe staan we er op?
De opkomst van de burgerij zorgt er voor dan men zich wil laten portretteren, net als dat de adel dat voorheen deed. Het belang van status en imago was groot en er werden talloze (zelf)portretten, dubbelportretten en groepsportretten geschilderd. Hoe je er op stond was van groot belang!