Kerstmis in de kunst

Online Kerstmis in de kunst

Opnieuw heeft deze rare tijd waarin we leven, mij toch weer iets positiefs opgeleverd: ik ben er eindelijk toegekomen om een lezing over Kerstmis te maken! En wat een interessant onderzoek is het weer geworden. Natuurlijk blijft er altijd nog veel te ontdekken en kun je dit onderwerp vanuit veel invalshoeken bekijken.

Ik heb er voor gekozen om te kijken naar de ontwikkeling van de symboliek in het verbeelden van het kerstverhaal, beginnend bij de profetieën om via de annunciaties en de rol van Josef te eindigen bij de geboorte zelf met de daaropvolgende aanbiddingen.

We nemen het kerstverhaal onder de loupe waarbij meer dan 150 (!) bekende en minder bekende kunstwerken de revue passeren. We zien sarcofagen en altaarstukken, mozaïeken en timpanen én uit allerlei verschillenden tijdvakken. En willicht levert het je nog wel nieuwe inzichten op: wijzen of koningen? Kribbe of bedje stro? Jozef oud of jong?

Kortom, een heerlijk en leerzaam alternatief voor bijvoorbeeld de nachtmis, die nu met deze strenge lockdown vrijwel onmogelijk is bij te wonen. Deze on demand kerstlezing plus de vele extra’s zijn na aankoop een hele week te bekijken!