Roelant Savery’s Wonderlijke Wereld

Roelant Savery’s Wonderlijke Wereld. Alleskunner in de kunst

Voor velen van u nu onbekend maar in zijn eigen tijd werkzaam voor een van de grootste verzamelaars, was Roelant Savery een pionier op vele gebieden en introduceerde verschillende nieuwe thema’s in de 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Zo maakte hij al vóór zijn vertrek naar Praag het eerste Nederlandse bloemstilleven!
In opdracht van keizer Rudolf II in Praag trok hij naar buiten om het landschap naar de werkelijkheid te tekenen. In de stad deed hij hetzelfde en was hij daarmee de eerste kunstenaar die buiten op straat het alledaagse leven tekende.
Alsof dit nog niet genoeg is op zijn conto was hij ook nog dé schilder van de legendarische (uitgestorven) dodo want hij heeft zich uiteindelijk voornamelijk gericht op ‘dierstukken’ waar zóveel dieren staan, zitten en liggen dat ‘overvol’ een understatement is.
Ik neem je aan de hand van ruim 40 schilderijen en tekeningen tijdens de rondleiding of lezing mee naar de Roelant Savery’s Wonderlijke Wereld.