Thérèse Schwartze

Thérèse Schwartze

Thérèse Schwartze (1851-1918) schilderde de fine fleur van de Nederlandse maatschappij en vroeg (en kreeg) gerust €50.000 voor een portret. Met haar grote technische vaardigheid en zwier verschafte ze zich ook toegang tot koninklijke familie waardoor je haar de hofschilder zou kunnen noemen.

Ook internationaal vestigde zij haar reputatie met talloze tentoonstellingen en opdrachten in heel Europa en de Verenigde Staten. Als enige Nederlandse vrouw, sterker nog als een van de weinige Nederlandse kunstenaars, werd zij gevraagd om een zelfportret aan te leveren voor de prestigieuze Uffizi.

In Museum Paul Tetar van Elven in Delft zijn op dit moment ruim 50 schilderijen en tekeningen van Schwartze te zien uit museale en particuliere collecties, waaronder nooit eerder tentoongestelde werken.

Hoe getalenteerd Schwartze ook was, in die late 19de eeuw was het verre van vanzelfsprekend dat je als vrouwelijke kunstenaar succesvol kon zijn. Zij was het wel, maar dat ging niet over rozen. Tijdens de verdiepende lezing besteden we daarom ook aandacht aan de omstandigheden voor vrouwelijke kunstenaars in de late 19de / begin 20ste eeuw, terwijl we ons in het Kunstuurtje vooral richten op de tentoonstelling.